εὐφραίνετον

εὐφραίνετον
εὐφραίνω
cheer
pres imperat act 2nd dual
εὐφραίνω
cheer
pres ind act 3rd dual
εὐφραίνω
cheer
pres ind act 2nd dual
εὐφραίνω
cheer
imperf ind act 2nd dual
εὐφραίνω
cheer
imperf ind act 2nd dual (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”